Brochure over de SER - 2017

De Sociaal-Economische Raad (SER) is in 1950 opgericht en de taken en bevoegdheden zijn verankerd in de Wet op de Sociaal-Economische Raad (Wet op de SER), voorheen Wet op de Bedrijfsorganisatie. De SER wil als advies- en overlegorgaan van ondernemers, werknemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen) een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart.

Deze brochure is opgezet als wegwijzer en naslagwerk voor een snel inzicht in de SER. De brochure bevat gedetailleerde informatie over de SER, zijn organisatie, taken en werkwijze.

Download SER-Wijzer

Download:Brochure (8679 kB)

SER-Wijzer - brochure