Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2017 | Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR: voor RvC en RvT

Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

mei 2017 (Commissie bevordering medezeggenschap)

Het is belangrijk dat de raad van commissarissen (RvC) / raad van toezicht en de ondernemingsraad (OR) goed contact met elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming. Beide raden kijken vanuit een andere invalshoek. Zij beschikken ook over andere informatie en het zou goed zijn als daar gebruik van wordt gemaakt. De raad van commissarissen / raad van toezicht heeft een belangrijke rol in het creëren van een goede relatie met de ondernemingsraad. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft daarom een handreiking opgesteld voor de leden van de raad waarin tips staan voor het opbouwen en onderhouden van de contacten met de OR.

Handreiking 'Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR' downloaden

Download:Handreiking (322 kB)

Wegen
Alles over het thema