Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2015 | Brochure over de SER

De Sociaal-Economische Raad: Een eerste kennismaking

Publieksbrochure - 2015

Download:Volledige brochure (2206 kB)

Missie van de SER

De Sociaal-Economische Raad wil als advies- en overlegorgaan van ondernemers, werknemers en kroonleden een bijdrage leveren aan duurzame economische groei door te komen tot onderlinge consensus over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. 

De SER - brochure


Open online publicatie

Vertaling