Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2012 | Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

21 december 2012

Begin 2013 treedt een wijziging van het systeem van scholing en vorming van OR-leden in werking. De SER gaat er vanuit dat het parlement de wetswijzigingen binnenkort aanvaardt. De voor de wet beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2013, wordt echter niet gehaald. De SER vindt het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat voor allen die bij de medezeggenschap betrokken zijn, en zal daarom met ingang van 1 januari het nieuwe systeem van scholing en vorming toepassen.

 

Download:Aanbeveling (403 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

SER aanbeveling scholing en vorming OR leden brochure
Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de bedrijfscommissies 2002
Alles over het thema