Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2009 | Rapportage personele unies 2009

Rapportage personele unies 2009

15 december 2009

Deze notitie bevat de rapportage van een onderzoek dat is gedaan naar personele unies binnen de product- en bedrijfschappen. Vorig jaar is een eerste onderzoek naar personele unies bij product- en bedrijfschappen uitgevoerd. Door middel van dit vervolgonderzoek wordt nagegaan in hoeverre product- en bedrijfschappen voldoen aan hetgeen hierover in het principe van goed schapbestuur is opgenomen. Bekeken wordt in hoeverre product- en bedrijfschappen nog steeds voldoen aan het principe dan wel inmiddels voldoen aan de tekortkomingen die in 2008 zijn geconstateerd.

Download:Rapportage (39 kB)