Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2009 | Rapportage Scan jaarverslagen 2008 van de product- en bedrijfschappen

Rapportage Scan jaarverslagen 2008 van de product- en bedrijfschappen

21 september 2009

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert de SER jaarlijks een scan van de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen uit. Deze bevindingen kan de Minister benutten om de Tweede Kamer der Staten-Generaal op grond van artikel 137, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie te informeren over de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen.

Download:Rapportage (86 kB)