SER-advies

Verkenning mens en technologie, advies over robotisering

In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen.
Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat dit niet vanzelf gaat.

Uitwerking in andere SER-adviezen

De SER-commissie Robotisering en arbeid heeft de verkenning en werkagenda voorbereid. De SER werkt aan een advies over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid, en brengt een advies uit over werken en leven in de toekomst. Hierin worden de thema’s uit deze verkenning verder uitgewerkt.