Home | Publicaties | Jaarverslagen | 2010-2017 | Toezichtverslag 2014

Toezichtverslag 2014

Ook in 2014, het laatste jaar van het bestaan van de product- en bedrijfschappen, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) toezicht gehouden op de product- en bedrijfschappen.
In het Toezichtverslag legt de SER verantwoording af over het toezicht op de product- en bedrijfschappen. 
 

 Toezichtverslag 2014