Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Toekomstgericht beroepsonderwijs - deel 2

Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs

Advies 2017/09: 17 november 2017 (commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken)

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

Download Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2

Download:Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs (6717 kB)


Advies toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1

Voorstellen ter versterking van de beroepsbegeleidende leerweg