Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

Advies 2017/02: 20 februari 2017 (Commissie Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen)

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Advies medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen downloaden

Download:Advies Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen (2852 kB)