Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2016 | Werk: van belang voor iedereen

Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte

Advies 2016/02: 18 maart 2016 (Commissie Chronisch zieke werkenden)

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Verder beveelt de SER aan de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen.

Advies 'Werk: van belang voor iedereen' downloaden

Download:Volledig advies (7944 kB)Publieksversie (736 kB)

Interviews

Tijdens EU-Conferentie “Langer actief door innovatie in zorg en beleid” over advies 'Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte'.