Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Leren in het funderend onderwijs van de toekomst

Leren in het funderend onderwijs van de toekomst

Advies 2015/04: 30 juni 2015 (commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken)

Om beter voorbereid te zijn op de toekomst zullen leerlingen al in het primair en voortgezet onderwijs de basis moeten krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar om te leren gaan met de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Dat staat in het briefadvies Leren in het funderend onderwijs van de toekomst, dat de SER heeft uitgebracht aan Platform Onderwijs 2032. De raad geeft dit advies in het kader van zijn werkzaamheden aan een verkenning Leren in de toekomst.

Download:Volledig briefadvies (692 kB)

De SER commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) werkt aan een verkenning Leren in de toekomst. Deze verkenning richt zich op de rol en inhoud van leren in de toekomst, in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de drie samenhangende thema’s: skills van de toekomst, een leven lang leren en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De drie thema’s zijn in afzonderlijke dialoogbijeenkomsten aan de orde gekomen, waarbij (praktijk)deskundigen uit het onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsleven met elkaar en met de commissieleden (werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden) in gesprek zijn gegaan. Ook leden van Platform Onderwijs2032 hebben deelgenomen aan de drie dialoogsessies. De commissie werkt op dit moment aan een integraal verslag van de verkenning Leren in de toekomst. Dit zal naar verwachting na de zomer als openbare publicatie verschijnen.

Naar aanleiding van de verkenning Leren in de toekomst wil de SER in dit briefadvies enige opvallende noties delen met het Platform Onderwijs2032. Hij beseft dat het Platform zich richt op het funderend onderwijs.