Categorie: Medezeggenschap


“OR én ondernemer behulpzaam zijn bij het tegengaan van discriminatie
en het bevorderen van gelijke behandeling en diversiteit in de onderneming”

SER Commissie Bevordering Medezeggenschap 

In het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ heeft de raad voorgesteld om de SER CBM commissie een specifieke handreiking te laten opstellen die OR én ondernemer behulpzaam kan zijn bij het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling en diversiteit in de onderneming. In de kabinetsreactie van 16 mei 2014 heeft het kabinet deze aanbevelingen van de SER goedgekeurd. Hieronder vindt u daarom aan de hand van het advies en de huidige wetgeving een schematisch overzicht waarin de diverse rollen en bevoegdheden van de medezeggenschap bij (het voorkomen van) discriminatie
zijn opgenomen.

Rollen en bevoegdheden van medezeggenschap

De rollen en bevoegdheden van medezeggenschap bij (voorkomen van) discriminatie:

Wettelijke bevoegdheden van de OR

Bevoegdheden en rollen van OR & medezeggenschap op basis van de Wet op de Ondernemingsraden.
Wettelijke rollen van medezeggenschap

Andere rollen van medezeggenschap

Andere rollen van medezeggenschap bij (het voorkomen) van discriminatie.
Andere rollen van medezeggenschap

SER thema OR en medezeggenschap
Praktische mindmap
De bevoegdheden en rollen zijn verwerkt in een handige mindmap.
Mindmap downloaden
CMB OR en Medezeggenschap en Discriminatie mindmap