Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Grenswaarde voor 1,3-Butadieen

Grenswaarde voor 1,3-Butadieen

Advies 2014/08: 30 september 2014 (Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek)

Butadieen is een kankerverwekkend gas dat op de werkplek wordt gebruikt.
De Gezondheidsraad (GR) heeft in 2013 voor 1,3-Butadieen risicogetallen berekend voor het blootstellingsniveau op de werkplek. De subcommissie Grenswaarden van de SER heeft bij brancheorganisaties en arbodiensten de technische haalbaarheid van de streefwaarde , die de Gezondheidsraad heeft berekend getoetst. Ook heeft zij rapporten geraadpleegd die een rol hebben gespeeld in de Europese evaluatie en beleidsvorming van deze stof.

  • Conclusie: verlagen van de huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-Butadieen tot het streefwaardeniveau van 0,1 milligram/m3 (0,05 ppm) TGG-8 uur is in de praktijk niet haalbaar.
  • Advies aan de minister: de huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-Butadieen van 46,2 mg/m3 als TGG-8 uur verlagen tot 2 milligram/m3 (1ppm) als TGG-8 uur. Deze waarde wordt in de praktijk wél haalbaar geacht.

Download:Volledig advies (420 kB)

Advies Grenswaarde voor 1,3-Butadieen
Alles over het thema