Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2013 | Ratificatie ILO-verdrag 170

Ratificatie ILO-verdrag 170

Advies nr. 2013/05: 18 september 2013 (Commissie Arbeidsomstandigheden)

Het is wenselijk dat Nederland overgaat tot ratificatie van ILO-verdrag 170. Dit verdrag bevat voorschriften voor een veilig gebruik van chemische stoffen bij de arbeid. Nederland voldoet al volledig aan de verplichtingen uit het verdrag. Er is geen aanvullende regelgeving nodig. Dat adviseert de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Download:Volledig advies (7802 kB)