Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Grenswaarden voor asbest

Grenswaarden voor asbest

Advies nr. 2011/09: 27 mei 2011 (Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek)

De SER-commissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan asbest te verlagen naar het streefrisiconiveau dat de Gezondheidsraad vorig jaar heeft bepaald. Deze grenswaarde moet goed worden gehandhaafd. Daarom roept de adviescommissie het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het toezicht op asbestwerkzaamheden te versterken.

Download:Volledig advies (283 kB)