Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Bedrijfschap Horeca en Catering

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Bedrijfschap Horeca en Catering

15 december 2011

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorische draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Bedrijfschap Horeca en Catering per 31 december 2003 zijn inmiddels circa acht jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 29 december 2011 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (134 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Bedrijfschap Horeca en Catering. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Bedrijfschap Horeca en Catering.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Bedrijfschap Horeca en Catering, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties.

Alles over het thema