Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

30 maart 2007

Bij brief van 23 mei 2006 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kabinetsstandpunt over de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het standpunt is mede gebaseerd op de toekomstverkenningen die de bedrijfslichamen onder leiding van de SER in 2005 hebben opgesteld en op het advies dat de SER in maart 2006 heeft uitgebracht. Bij brief van 6 juli 2006 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kabinetsstandpunt doen toekomen aan de SER onder dankzegging voor diens bijdrage aan de totstandkoming van dat standpunt.

Download:Briefadvies (39 kB)