Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Nieuw grenswaardestelsel

Nieuw grenswaardestelsel

Briefadvies - 2 augustus 2006

Op 11 mei 2006 heeft de Subcommissie MAC-waarden een advies uitgebracht over de criteria voor de selectie van publieke grenswaarden. In het verlengde daarvan vraagt de subscommissie daartoe gemachtigd door de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER (hierna aangeduid als de commissie) uw aandacht voor het volgende. Voorop staat dat de commissie grote waarde hecht aan een goed en praktisch uitvoerbaar grenswaardestelsel dat en toel heeft het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In dat verband hecht de commissie grote waarde aan het uitvoeren van haar advies van 16 juni 2005 over het nieuwe grenswaardestelsel. Deze brief moet dan ook in dat licht worden beschouwd. In een nog in te dienen verzoek om subsidie voor de ontwikkeling van leidraden zal de commissie nog terugkomen op een aantal nog niet ingevulde elementen in voornoemd advies, waaronder de kwaliteitsborging van het nieuwe stelsel.

Download:Briefadvies (228 kB)