Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Bouwstenen Deregulering en Vereenvoudiging Sociale Verzekeringen

Bouwstenen Deregulering en Vereenvoudiging Sociale Verzekeringen

Briefadvies - 17 juli 2003

Met uw brief van 27 mei jl. vraagt u de SER “bij voorkeur nog voor de zomer” zijn eventuele kanttekeningen kenbaar te maken ten aanzien van die voorstellen in de Bouwstenennotitie Deregulering en Vereenvoudiging Sociale Verzekeringen waarover definitieve besluitvorming op korte termijn kan plaatsvinden.
Het dagelijks bestuur (db) van de SER heeft de commissie Sociale Zekerheid van de raad gemachtigd om namens de raad te reageren op de “kortetermijn”-voorstellen in de bouwstenennotitie.

Download:Briefadvies (191 kB)