Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Samenvatting WO-beleid

Samenvatting Werken aan arbeidsgeschiktheid : Voorstellen WAO-beleid

Advies 2002/05 - 22 maart 2002 (Verkorte samenvatting) 

In dit advies geeft de raad zijn visie op de toekomstige inrichting van de wettelijke regelingen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, sociale partners en individuele werkgevers en werknemers.

Download:Samenvatting (2528 kB)Volledig advies (4940 kB)