Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1999 | Advies tot opheffing van het Landbouwschap - deel II

Advies tot opheffing van het Landbouwschap - deel II

3 september 1999

De Bestuurskamer meent dat tot opheffing van het Landbouwschap kan worden overgegaan en wel langs de lijnen zoals neergelegd in het als bijlage opgenomen voorstel voor een ontwerp van algemene maatregel van bestuur. Gezien het nog lopende overleg met belanghebbenden over enkele met de opheffing gepaard gaande voorzieningen, verzoekt de Bestuurskamer over de precieze datum van inwerkingtreding van het opheffingsbesluit te worden gehoord.

Download:Volledig briefadvies (59 kB)