Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Grensoverschrijdende verbodsacties op het consumententerrein

Grensoverschrijdende verbodsacties op het consumententerrein

Advies 1996/33 - 6 september 1996

In alle lidstaten van de EU bestaan rechtsmiddelen om de collectieve schadelijke gevolgen die bepaalde ongeoorloofde praktijken voor de consument en voor concurrerende bedrijven kunnen hebben, te beperken of te voorkomen.

Download:Volledig advies (728 kB)

Zo kunnen in Nederland belangenorganisaties het gebruik van een oneerlijke contractsbeding, misleidende reclame etc. door een 'verbodsactie' verhinderen. De Europese Commissie heeft een richtlijnvoorstel voor grensoverschrijdende verbodsacties gepubliceerd. De Minister van Justitie heeft hierover advies gevraagd aan de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad, die op 6 september 1996 advies uitbracht.