Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Europees verkeers- en vervoerbeleid

Advies groenboeken Europees verkeers- en vervoerbeleid

Advies 1996/07 - 21 juni 1996

Advies over het Groenboek Prijsstelling en het Groenboek Openbaar Vervoer. Verkeer en vervoer moet milieuvriendelijker en veiliger worden; de bereikbaarheid van economische centra loopt gevaar door verkeersopstoppingen.

Download:Volledig advies (894 kB)

Samenvatting


Deze uitdagingen moeten worden aangepakt door een combinatie van maatregelen: toepassing van nieuwe technologie, gedragsaanpassing en verbetering van de infrastructuur. Uitgangspunten zijn 'de vervuiler betaalt' en 'de gebruiker betaalt'. In Europees verband vraagt dit om een verdere aanscherping van emissienormen voor vrachtauto's en om een verhoging van de minimumtarieven voor brandstofaccijnzen. De voorgestelde verhoging van de prijs van het Eurovignet past daarentegen niet in zo'n benadering.