Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Advies ontwerp-Arbeidsomstandighedenregeling

Advies ontwerp-Arbeidsomstandighedenregeling

Advies 1996/31 - 18 oktober 1996

Advies inzake het voorstel voor een Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Ingegaan wordt op het karakter en de structuur van de ontwerp-arboregeling.

Download:Volledig advies (573 kB)

Vervolgens wordt de regeling beoordeeld.
Ingegaan wordt hierbij onder andere op certificering. In het specifiek commentaar wordt o.a. aangegeven welke regelingen zijn vervallen en welke elders zijn ondergebracht en wordt de ontwerp-Arboregeling paragraafsgewijs besproken.