Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Stroomlijning gesubsidieerde arbeid

Advies stroomlijning gesubsidieerde arbeid

Advies 1996/04 - 16 februari 1996

De Sociaal-Economische Raad is het eens met het kabinet dat het wenselijk is de regelingen voor de sociale werkplaatsen, het jeugdwerkgarantieplan en de banenpools te stroomlijnen.

Download:Volledig advies (1574 kB)

De raad stemt ook in met de komst van de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) waarin subsidies voor de Jeugdwerkgarantiewet (JWG ) en banenpools worden ondergebracht en naar de gemeenten wordt overgeheveld. Het plan van het kabinet om 100 miljoen gulden van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) weg te halen om bij te dragen in de financiering van de WIW, wijst de SER af. De SER is het wel eens met het kabinet dat de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in een aangepaste vorm blijft bestaan, gezien het specifieke karakter van de deelnemers.