Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Herziening van de fusiecode

Herziening van de fusiecode

Advies 1996/03 - 16 februari 1996

De Sociaal-Economische Raad vindt dat de ruim 25 jaar oude fusiecode ingrijpend moet worden gewijzigd.

Download:Volledig advies (890 kB)

Dat is nodig vanwege de enorme toename van het aantal fusies en vanwege de toegenomen juridische ingewikkeldheid van fusies doordat deze steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Bovendien dient de code een wettelijke grondslag te krijgen, waardoor deze minder vrijblijvend wordt en een grotere reikwijdte krijgt.