Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Introductieproject standaardproduktinformatie 1993-1995

Introductieproject standaardproduktinformatie 1993-1995

Advies 1996/32 - juni 1996

Eindrapportage van de subcommissie Produktinformatie. Met reactie van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) 'Herijking van het beleid inzake produktinformatie op of bij het produkt'.

Download:Volledig advies (933 kB)

Volgens de eindrapportage is invoering van standaardproduktinformatie (S-pri) in zeker vier bedrijfssectoren ophanden. In reactie op de projectrapportage geeft de CCA een aanzet voor een hernieuwde afbakening van de verantwoordelijkheden.