Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Ruimtelijk-economisch beleid 1995-1999

Advies inzake ruimtelijk-economisch beleid 1995-1999

Advies 1995/07   - 21 april 1995

De raad wordt gevraagd naar zijn opvattingen over de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid.
Kernpunt is de overgang van regionaal-economisch naar ruimtelijk-economisch beleid. En voor het beschikbaar zijn van goede bedrijfslocaties en concrete beleidsvoornemens.

Download:Volledig advies (567 kB)

De Sociaal-Economische Raad gaat akkoord met het kabinetsbeleid om meer ruimte beschikbaar te stellen voor economische activiteiten en werkgelegenheid. Wel vindt de SER dat het beleid beperkt is ingevuld. In de nota 'Ruimte voor regio's' die dit beleid beschrijft, zijn slechts de voornemens van Economisch Zaken aangeduid. De voornemens duiden echter op een grotere betrokkenheid van andere ministeries en lagere overheden, ook in financiële zin. Veel zal dan ook afhangen van de opstelling van deze overheden.