Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Wet bevordering arbeidsinpassing

Advies Wet bevordering arbeidsinpassing

Advies 1995/03 - 17 maart 1995

Vier aspecten spelen een rol bij de uitvoering van de wet:
- de keuze voor premievrijstelling of voor een vast bedrag aan loonkostenreductie;
- de hoogte van het vaste bedrag aan loonkostenreductie;
- verrekening van de premieheffing of loonheffing, 
- en de keuze voor uitvoeringsinstanties en de verrekening met de inkomsten binnen de collectieve sector.

Download:Volledig advies (641 kB)

Advies over enkele wijzigingen in de systematiek van de Wet bevordering arbeidsinpassing (WBA).
De WBA vervangt de Wet ter bevordering van de werkgelegenheid voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn, de Wet Vermeend-Moor. De Sociaal-Economische Raad stemt unaniem in met een vereenvoudiging van de systematiek van de WBA. de wijziging houdt in dat het systeem van premievrijstelling wordt vervangen door een aftrek op de loonheffing die de werkgever afdraagt.