Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Witboek EG-vervoerbeleid

Vervolgadvies Witboek EG-vervoerbeleid

Advies 1995/32 - 9 februari 1995

In vervolg op het advies EG-vervoerbeleid van juni 1993 wordt nadere uitwerking gegeven aan twee prioriteiten van het communautaire vervoerbeleid. Advies van de Commissie Vervoervraagstukken. 

Download:Volledig advies (506 kB)

Het gaat hierbij om de toerekening van de kosten van infrastructuur door de verschillende vervoertakken; en de relatie tussen technologische ontwikkeling en milieu. In het unanieme advies dat is vastgesteld door de Commissie Vervoersvraagstukken wordt gesteld, dat de Europese Commissie onvoldoende nadruk legt op de bijdrage die technologische vooruitgang kan en moet leveren aan het terugdringen van milieuvervuiling door het vervoer.