Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Ontwerp-arbeidsomstandighedenbesluit deel I: algemeen

Advies ontwerp-arbeidsomstandighedenbesluit deel I: algemeen

Advies 1995/31 I - 9 februari 1995

Met de voorgestelde herziening wordt bereikt dat de regelgeving beter aansluit bij de huidige opvattingen omtrent de rol van de overheid op het terrein van de arbeidsomstandigheden, te weten de vaststelling en handhaving van basisnormen. Advies van de Commissie Arbeidsomstandigheden. 

 

Download:Volledig advies (756 kB)

Het ontwerp-besluit strekt tot herstructurering, opschoning en actualisering van de op de Arbeidsomstandighedenwet gebaseerde uitvoeringsbesluiten en komt in de plaats van deze (thans 38) besluiten. Advies 1995/31 bestaat uit twee delen. Deel I is een algemeen deel. Hierin is ook de standpuntbepaling van de commissie opgenomen over het ontwerp-besluit in meer algemene zin.