Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies representativiteit bestuur kamers van koophandel

Advies representativiteit bestuur kamers van koophandel

Adviesnr. 1994/15 - 8 december 1994

Er is een kritische bezinning op het functioneren met het oog op de toekomst. Er zijn activiteiten om een aantal knelpunten op te lossen.

Download:Volledig advies (580 kB)

Advies over het voornemen de ondernemersgeleding van de algemene ledenvergadering van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de toekomst samen te stellen op basis van getrapte verkiezingen.