Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies over joint implementation van het VN-klimaatverdrag

Advies over joint implementation van het VN-klimaatverdrag

Adviesnr. 1994/34 - 8 december 1994

De Sociaal-Economische Raad wordt advies gevraagd over de hoofdlijnen van de notitie, de waarde van JI in relatie met bestaand instrumentarium, de onderscheiden hoofd- en nevencriteria en de rol van de Nederlandse overheden en organisaties bij JI in aanloopfase en definitieve uitvoering.

Download:Volledig advies (546 kB)

Ingegaan wordt op het Nederlandse proefprojectenprogramma, Joint implementation en het bestaande Nederlandse instrumentarium in het klimaatbeleid, en de te hanteren criteria. Tot slot wordt expliciet ingegaan op de vragen uit de adviesaanvraag, zoals: de relatie tussen Joint implementation en het bestaande Nederlandse instrumentarium in het klimaatbeleid, en de rol van Nederlandse actoren.