Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Ontwerp-EG-richtlijn werken van edelmetaal

Ontwerp-EG-richtlijn werken van edelmetaal

Adviesnr. 1994/32 - 16 juni 1994

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER onderschrijft de noodzaak van een EG-richtlijn voor werken van edele metalen (goud, platina, palladium en zilver).

Download:Volledig advies (343 kB)

De verschillende nationale regelingen van de lidstaten op dit gebied lopen namelijk nogal uiteen, waardoor ondernemers problemen ondervinden in het handelsverkeer en consumenten onvoldoende bescherming krijgen. De CCA heeft echter kritiek op een aantal essentiele onderdelen van de ontwerp-richtlijn, zoals de voorschriften ten aanzien van beoordelingsprocedures, het aantal gehaltes en het punt dat bestaande werken van edelmetaal niet onder de richtlijn vallen.