Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Tijdelijke Wet bevriezing lonen

Tijdelijke Wet bevriezing lonen

Adviesnr. 1993/13 - 17 september 1993

De Sociaal-Economische Raad wijst de door het kabinet voor 1994 overwogen looningreep van de hand.

Download:Volledig advies (605 kB)

Aan de orde komen de economische aspecten van een wettelijke maatregel, alsmede de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen en bestuurlijke aspecten.
De raad vindt vooral dat het ongedaan maken van cao-afspraken van voor 1994 en het onmogelijk maken van nieuwe afspraken, een ernstige inbreuk op de contractvrijheid van cao-partijen. Daarnaast twijfelt de raad aan de economische effectiviteit van een ingreep in de loonvorming.