Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Europa na Maastricht

Europa na Maastricht

Adviesnr. 1993/12: 16 september 1993 (Commissie Economische Deskundigen)

De CED (Commissie Economische Deskundigen) concludeert dat verdere monetaire integratie binnen de EG alleen goed mogelijk lijkt als er een nauwere samenwerking tot stand komt op economisch en politiek terrein, dan in het Verdrag van Maastricht is afgesproken. Er moeten nogal wat gaten op allerlei beleidsterreinen worden gedicht, zoals in het monetaire, budgettaire en regionale beleid, het industriebeleid en ook op het politieke vlak.

Download:Volledig rapport (1707 kB)