Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Werknemers en bedrijfsmilieuzorg

Werknemers en bedrijfsmilieuzorg

Adviesnr. 1993/05 - 16 april 1993

Er moet geen meldplicht komen voor werknemers bij milieugevaar en ook geen wettelijke regeling om het werk te onderbreken bij milieugevaren die niet te maken hebben met arbeidsomstandigheden.

Download:Volledig advies (843 kB)

Bedrijfsmilieuzorg dient als taak voor ondernemingsraden in de wet te worden opgenomen.
Verschillend wordt gedacht over de vraag of ambtenaren van de Milieu-inspectie de naam van een werknemer die milieu-overtredingen meldt, geheim moet houden. Aldus een advies voorbereid door een werkgroep van de Commissie Arbeidswetgeving.