Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Minimumloon en sociale uitkeringen in 1994

Minimumloon en sociale uitkeringen in 1994

Advies nr. 1993/15 - 19 november 1993

Advies over de koppeling. Geadviseerd wordt om het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1994 niet te koppelen.

Download:Volledig advies (325 kB)

De twee criteria voor ontkoppeling die in de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) worden genoemd zijn in 1994 beide van toepassing. Er is zowel sprake van 'een bovenmatige loonontwikkeling zodanig dat hiervan schade voor de werkgelegenheid kan worden verwacht', als van 'een zodanige volume-ontwikkeling in de sociale-zekerheidsregelingen, dat daardoor een betekenende premie- of belastingdrukverhoging noodzakelijk is'.