Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Advies over wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Advies nr. 1993/35 -  25 juni 1993

Het advies gaat achtereenvolgens in op:
- de gebondenheid tussenpersoon,
- de informatieplicht over gebondenheid,
- de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
- regeling gevolmachtigde agent.

Download:Volledig advies (118 kB)