Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | De bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

Advies nr. 1993/34 - 25 juni 1993 

Advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) over een voorstel van de Europese Commissie ter bescherming van de consument bij koop op afstand.

Download:Volledig advies (350 kB)

Het voorstel gaat uit van een richtlijn met minimumvoorschriften gecombineerd met een aanbeveling aan de beroepsorganisaties van leveranciers om een gedragscode op te stellen. Wel is er verschil van mening over de vraag wat in de richtlijn en wat in de gedragscode moet worden vastgelegd. Met verkoop op afstand worden de verkoopovereenkomsten bedoeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een telecommunicatietechniek en de consument het te kopen produkt niet concreet kan zien. Bijvoorbeeld bij het kopen via een katalogus, telefoon of telewinkelen.