Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies ontwerp-Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Advies ontwerp-Besluit bijstandverlening zelfstandigen

6 oktober 1992

De meerderheid van de commissie Sociale Voorzieningen staat positief tegenover het voorstel van staatssecretaris Ter Veld om in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), naast de mogelijkheid van leenbijstand ook de mogelijkheid van borgtocht op te nemen.

Download:Volledig advies (592 kB)

De zelfstandige kan dan geld bij de bank lenen terwijl de gemeente garant staat voor de terugbetaling.