Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Modernisering vestigingsbeleid

Modernisering vestigingsbeleid

Adviesnr. 1992/12 - 18 september 1992

Het vestigingsbeleid is aan modernisering toe, maar voor algemene ondernemersvaardigheden en desgewenst ook voor bedrijfstechniek blijft overheidsregulering noodzakelijk.

Download:Volledig advies (1535 kB)

Vaktechniek kan in beginsel aan zelfregulering worden overgelaten.
 Aldus het advies dat is voorbereid door de Commissie Wijziging Vestigingswet Bedrijven. De Raad onderschrijft hiermee de kern van de Gemeenschappelijke Verklaring, die de centrale ondernemersorganisaties en de minister van EZ op 10 april 1991 ondertekenden over modernisering van vestigingsbeleid. In de bijlagen van het advies is een overzicht opgenomen van de reacties van de branche-organisaties op het voornemen tot afschaffing van het inrichtingsbegrip uit het hen betreffende vestigingsbesluit.