Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake vergelijkende reclame en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame

Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake vergelijkende reclame en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame

3 september 1992

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vindt unaniem dat er een EG-richtlijn moet komen voor misleidende en vergelijkende reclame. De ondernemers en de consumenten in de CCA zijn echter verdeeld over de inhoud van die richtlijn.

Download:Volledig advies (705 kB)

Het meningsverschil spitst zich toe op de voorwaarden waaronder vergelijkende reclame (vergelijking tussen produkten) wordt toegestaan en op het gebruik van merken en van vergelijkend warenonderzoek in reclame.