Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies produktinformatiebeleid

Advies produktinformatiebeleid

1 september 1992

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) is van mening, dat produktinformatie in de eerste plaats een zaak is van marktpartijen en ziet de rol van de overheid over het algemeen als aanvullend.

Download:Volledig advies (1284 kB)

De rol van de overheid dient zich in het algemeen te beperken tot het scheppen van voorwaarden voor zelfregulering.
Zelfregulering op basis van vrijwilligheid is hier het sleutelwoord. Ook op Europees niveau heeft zelfregulering de voorkeur. Op dit moment ontbreken daar de adequate voorzieningen voor.