Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Herziening belasting- en premieheffing

Herziening belasting- en premieheffing

Adviesnr. 1992/09 - 19 juni 1992

Een grote meerderheid binnen de Sociaal-Economische Raad is van mening dat de voorstellen van de Commissie voor de belastingherziening (Commissie Stevens) niet moeten worden ingevoerd.

Download:Volledig advies (5932 kB)

De beoogde doelstellingen: vermindering van de marginale druk en verdergaande vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting - worden niet of nauwelijks bereikt. Na een beschrijving van de voorstellen van Stevens, worden deze vanuit vier invalshoeken bekeken (fiscale aspecten, sociale-verzekeringsaspecten, sociaal-economische aspecten en vereenvoudigingsaspecten).