Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies over EG-begrotingsbeleid 1993-1997

Advies over EG-begrotingsbeleid 1993-1997

Adviesnr. 1992/08 - 9 juni 1992

De SER-commissie ISEA is van mening, dat de uitgaven van de EG minder omhoog moeten dan door de Europese Commissie wordt voorgesteld in het pakket 'Delors 2'.

Download:Volledig advies (883 kB)

In dit pakket waarin het financiele kader wordt geschetst voor de periode 1993-1997, wordt voorgesteld het plafond van de eigen middelen te verhogen van 1,2% van het EG-BNP in 1992 naar 1,37% in 1997. De voorstellen in het pakket 'Delors-2' gaan over:
- de uitgaven voor verschillende beleidsterreinen, zoals onder meer landbouw, structurele acties, onderzoek en buitenlands beleid;
- de omvang en de samenstelling van eigen middelen van de EG;
- de begrotingsdiscipline.