Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies huishoudelijke afvalstroom

Advies huishoudelijke afvalstroom

Adviesnr. 1991/10 - 18 april 1991

Het advies gaat in op de medeverantwoordelijkheid van de consument in het afvalstoffenbeleid.

Download:Volledig advies (912 kB)

De Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) wil een gescheiden inzameling van huishoudelijk afval bevorderen. Daartoe moeten voorzieningen getroffen worden voor consumenten en voor de inzamelende gemeenten. Er dienen regionale organen te komen waar gemeenten het gescheiden afval kunnen aanbieden. Het advies is voorbereid door de subcommissie Consument en Milieu.