Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies titel 7.10 NBW: de arbeidsovereenkomst

Advies titel 7.10 NBW: de arbeidsovereenkomst

Adviesnr. 1991/20 - 20 september 1991

Advies over een herziening van titel 7.10 van het NBW. Over de meeste wetsartikelen die in het advies becommentarieerd worden, wordt unaniem geadviseerd.

Download:Volledig advies (1299 kB)

Verdeeldheid bestaat echter over het voorstel tot schrapping van art. 1639x (toepasselijkheid van de regeling inzake wanprestatie op de arbeidsovereenkomst). Verder lopen de meningen uiteen over het voorgestelde artikel 652 (aansprakelijkheid van de werkgever bij ongevallen).