Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies Economische en Monetaire Unie

Advies Economische en Monetaire Unie

Adviesnr. 1990/22 - 16 november 1990

Bijdrage aan de discussie over de concretisering van een EMU in het kader van de voorbereiding van een intergouvernementele conferentie (IGC).

Download:Volledig advies (1782 kB)

Benadrukking van de nauwe samenhang tussen de voltooiing van de interne markt en het belang van verdere economische en monetaire samenwerking. Dit versterkt de positie van de EG tegenover derde landen.